Mijn eigendom beheren

We nemen de belangrijkste activiteiten in verband met het beheer van uw eigendom van u over.

Wij zorgen voor de verplichtingen en handelingen inzake huurbeheer waaraan eigenaars dagelijks moeten voldoen. Wij worden het enige aanspreekpunt van uw huurders, vaklui, uw syndicus en de administratie met betrekking tot uw vastgoed.

Door het huurbeheer van uw eigendom uit handen te geven, kunt u ook uw belangen verdedigen in alle transparantie en zonder nare verrassingen:
  • Op technisch vlak: we gaan geen belangrijke verbintenissen aan voor uw eigendom zonder u eerst te raadplegen.
  • Op het vlak van onbetaalde huurgelden: De inning van de huurgelden opvolgen, is onze prioriteit. Wij garanderen u een opvolging van de vervaldagen en een beleid van regelmatige aanmaningen.
  • Op financieel vlak: er wordt regelmatig een gedetailleerd overzicht van de ontvangen huurgelden en lasten van uw eigendom opgesteld en u toegestuurd.

Tarieven: Onze honoraria schommelen tussen 5 en 10% van het bedrag van de huurgelden naargelang het type van vastgoed, de ontvangen huurprijs en de situatie. Vraag ons een offerte!

Onze verbintenissen:

  • Een vastgoedbeheer zonder zorgen garanderen
  • Huurleegstand beperken
  • Het risico van onbetaalde huurgelden verminderen
  • Instaan voor een 100% transparant beheer: een regelmatig verslag met de bewijsstukken