Hoe mijn vastgoedpatrimonium overbrengen ?

AANKOOP IN BLOTE EIGENDOM EN VRUCHTGEBRUIK

Dit is een formule waar steeds meer investeerders voor kiezen en dit om 2 belangrijke redenen:

1) Op erfrechtelijk vlak :

het vruchtgebruik van een appartement verwerven door een ouder en de blote eigendom door de kinderen biedt hen de mogelijkheid om volle eigenaar te worden van het goed bij overlijden van de ouder zonder een euro successierechten te moeten betalen.

2) Op fiscaal vlak :

u kunt in bepaalde gevallen de blote eigendom verwerven in uw naam en het vruchtgebruik verkopen aan een firma (vb. een managementfirma).

Deze structuur wordt heel duidelijk omkaderd door de fiscale regels en is voor iedereen heel begrijpelijk. Na afloop van de periode van vruchtgebruik kunt u uw patrimonium dus overdragen van de firma op uw privépersoon!

Als investeerder moet u een heel belangrijk punt voor ogen houden: vraag advies aan een ervaren belastingdeskundige ter zake om perfect binnen de opgelegde fiscale grenzen te blijven. We kunnen u doorverwijzen naar deskundigen als u dat wenst.

AANKOOP MET SPLITSING – ONDERGROND EN ERFPACHT

Dit type van splitsing van eigendom heeft er langer over gedaan om een plaats te krijgen in het vastgoedbeheer “als een goed huisvader” dan de vorige formule, hoewel dit dezelfde voordelen heeft.

Een van de redenen was wellicht het, tot voor kort, gebrek aan “ruling” (voorafgaand fiscal akkoord).

Zonder in details te treden, kunnen we zeggen dat de principes dezelfde zijn als een splitsing van eigendom “vruchtgebruik – blote eigendom”, maar een groot voordeel bieden: op het erfpachtrecht geldt maar een belastingtarief van 2 %.

Omdat dit de hoofdbrok van de betaalde som is, hoeft u dus op het grootste deel van de prijs (± 95 % van de prijs) geen registratierechten van 12,5 % te betalen als de regels opgelegd door de fiscus worden nageleefd.

Maar ook deze medaille heeft een keerzijde: een groot nadeel: de minimale wettelijke duur van een erfpacht moet tussen 27 en 99 jaar bedragen. U moet dus op heel lange termijn denken.

Omdat deze structuur redelijk complex is, kunnen we alleen maar aanraden om een van onze specialisten ter zake te raadplegen en deze mogelijkheid samen te bekijken.

› Meer Beleggingspanden