Patrimoniumvennootschap

Verkopers, beleggers, we kunnen u helpen!

DE PATRIMONIUM VENNOOTSCHAP, EEN BELGISCHE REALITEIT

Patrimonium vennootschappen zijn nog altijd de ideale manier om een vastgoedbezit te verwerven en te vermaken.

Deze performante structuur werd in de loop der jaren fiscaal benadeeld bij de overdracht van een vastgoed.

De wetgever zet zelfs nog meer druk door de liquidatiebonus vanaf 1 oktober 2014 op te trekken van 10% naar 25%.

Eigenaars die hun vastgoed van de hand willen doen, vooral om over liquide middelen te beschikken of conflicten rond de erfenis te vermijden, hebben 2 keuzes:

 • een vastgoedverkoop, die echter zwaar belast wordt.
 • een zuivere overdracht van alle aandelen of aandeelbewijzen in de vennootschap.

Maar dan is het nog de vraag tegen welke prijs en, vooral, aan wie verkopen?

En om die twee vragen van de markt te beantwoorden, heeft Trevi Group TREVI PATRIMONIAL opgericht.


TREVI PATRIMONIAL

Als leider op de Belgische vastgoedmarkt biedt Trevi Group u een nieuwe exclusieve structuur die beschikt over alle boekhoudkundige, juridische en fiscale competenties om uw eigendom te waarderen en u te helpen uw patrimonium vennootschap in optimale omstandigheden te verkopen.

DE 7 STAPPEN VAN ONZE AANPAK :

 • 1. DE WAARDERING VAN HET VASTGOEDBEZIT VAN UW VENNOOTSCHAP

  Gesterkt door een netwerk dat zich uitstrekt over heel België en zich toelegt op alle types van eigendommen, zowel residentieel als bedrijfsvastgoed, is Trevi de ideale partner om de gebouwen van uw vennootschap te waarderen op basis van hun specifieke kenmerken.

  Bij de waardering wordt rekening gehouden met deze parameters:

  • Ligging
  • Algemene staat
  • Vergelijkingspunten
  • Huuropbrengst
  • Bezettingsgraad
  • Te plannen werkzaamheden
 • 2. DE GLOBALE WAARDERING VAN DE AANDELEN/AANDEELBEWIJZEN VAN UW VENNOOTSCHAP

  De nauwkeurige waardering van de aandelen/aandeelbewijzen is van cruciaal belang en vereist zeer sterke technische competenties. Om een performante en objectieve waardering te garanderen, werkt Trevi Patrimonial samen met een vooraanstaand en gespecialiseerd advocatenkantoor: Nibelle & Avocats.

  Dit kantoor is een referentie in het domein van fiscaal en vastgoedrecht en waardeert uw vennootschap, rekening houdend met de specifieke kenmerken, zoals:

  • Actuele onroerende activa
  • Roerende activa
  • Beschikbare cash
  • Belastingschulden
  • Fiscale latentie
  • Schulden van de vennootschap
 • 3. JURIDISCH EN FISCAAL ADVIES OM DE OVERDRACHT OPTIMAAL TE LATEN VERLOPEN.

  Op basis van de vastgestelde waardering zal onze partner u juridisch en fiscaal advies geven om de overdracht van uw aandelen optimaal te laten verlopen.

 • 4. DE SAMENSTELLING VAN EEN VERKOOPDOSSIER

  Een nauwkeurig, objectief en billijk presentatiedossier is zeer belangrijk en staat garant voor een efficiënte onderhandeling.

 • 5. TE KOOP AANBIEDEN.

  Opnemen in onze database van kopers/verkopers.

  Zoeken naar kopers die geïnteresseerd zijn in het profiel van uw vennootschap.

  De solvabiliteit van de kandidaat-kopers controleren.

  We zullen uw verkoopdossier voorstellen en promoten bij de kopers en beleggers in onze database. We zullen ook de solvabiliteit van de kandidaat-koper controleren, zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

 • 6. ORGANISATIE VAN DE DUE DILIGENCE.

  We verzamelen alle documenten en organiseren de planning van de due diligence zodat die efficiënt en snel kan verlopen. De due diligence wordt uitgevoerd door de koper en wordt door ons ondersteund en opgevolgd.

 • 7. VOORBEREIDING EN ONDERHANDELING VAN DE OVERDRACHTSOVEREENKOMST VAN UW AANDELEN

  Deze overeenkomst wordt opgesteld door onze partners bij het advocatenkantoor die uw belangen zullen behartigen in de loop van het overdrachtsproces.

ONZE SPECIFIEKE AANPAK:

 • EEN PERSOONLIJKE EN PROFESSIONELE BEGELEIDING IN ELKE FASE VAN HET VERKOOPPROCES.
 • Trevi Patrimonial, een professionele partner om u te begeleiden, ondersteunen en adviseren en zo van deze overdracht een succes te maken.

 • DISCREET EN VERTROUWELIJK.
 • U bepaalt het niveau van vertrouwelijkheid: de identiteit van uw vennootschap zal in geen geval bekendgemaakt worden zonder uw toestemming.

VERKOPERS, KOPERS, EEN WIN-WINTRANSACTIE.

VOORDELEN VOOR VERKOPERS

 • De aandelen van uw patrimonium vastgoedvennootschap waarderen en verkopen in uw belang met, daarbovenop, een fiscale optimalisering.
 • Kunnen rekenen op een professionele omkadering op juridisch en fiscaal vlak die u een snelle, veilige vastgoedtransactie garandeert met een goede afloop.
 • Toegang krijgen tot onze portfolio van solvabele, geloofwaardige en professionele kopers.

VOORDELEN VOOR KOPERS

 • Beschikken over een duidelijk dossier en een objectieve waardering om snel te kunnen beslissen.
 • Nauwkeurige informatie in handen hebben om de conformiteit van de boekhoudkundige situatie van de verkopende vennootschap te kunnen evalueren.
 • In elke fase van de transactie kunnen rekenen op de knowhow van een professional die voor iedereen klaar staat.

Links :

› Patrimoniumvennootschappen bekijken