Verkopen op lijfrente

Als investering of woning, een te overwegen alternatief!

WAT IS LIJFRENTE?

De verkoop op lijfrente is een overeenkomst waarbij de eigenaar (de lijfrentenier) aan een koper (de renteplichtige) een onroerend goed verkoopt mits de betaling van een prijs omgezet in een startkapitaal, het boeket genaamd, waarbij het resterende bedrag betaald wordt in de vorm van onbelaste lijfrentes.

WAAROM VERKOPEN OP LIJFRENTE?

ER ZIJN TWEE TYPES VAN LIJFRENTE: WELKE?

VRIJE LIJFRENTE
U verhuist ...
BEWOONDE LIJFRENTE
U blijft in uw huis wonen ...
Voordelen
voor de
VERKOPER
Een vast inkomen zonder de rompslomp van een huurbeheer Een rente opstrijken en in uw woning kunnen blijven wonen
Geen lasten, belastingen, taksen of onroerende voorheffing te betalen De kosten van de grootschalige renovatiewerken vallen gedeeltelijk weg
Een verkoopprijs die hoger ligt, naargelang de leeftijd van de verkoper Uw eigendom verhuren en huurgeld ontvangen indien u vroeger verhuist

HOE VERLOOPT DIT CONCREET?

  • U neemt contact met ons op, telefonisch op het nummer 02/343.22.40 of via e-mail viager@trevi.be
  • Wij stellen een eerste analyse op en maken een afspraak wanneer u dat uitkomt.
  • We schatten de waarde van uw onroerend goed in overleg met uw notaris en berekenen uw rente en uw boeket.
  • Na ondertekening van de opdracht verzamelen wij alle nodige documenten om een volledig dossier samen te stellen.
  • Wij stellen uw onroerend goed voor aan onze kandidaat-kopers in onze databank.
  • We organiseren de bezoeken en vergezellen de klanten altijd.
  • Zodra we een koper gevonden hebben en na een analyse van zijn profiel, nemen wij contact op met uw notaris om de voorlopige koopakte voor te bereiden.
  • Wij staan u bij tijdens de ondertekening van de voorlopige koopakte en de authentieke verkoopakte.
  • Tijdens de volledige duur van de lijfrente houden we contact met u, onder meer via de jaarlijkse indexering van de rente.

Lijfrente-eigendommen

Geen eigendom van dit type