Beheersing van de kosten

TREVI zet zich in om de kosten van de mede-eigendom te drukken

Onnodige onkosten vermijden en instaan voor een onderhoud op lange termijn, ook dat houdt het beheer van een gebouw in.

Onze acties:

  • Aanbesteding voor alle uitgevoerde werkzaamheden
  • Opstelling van een gunningsbrief voor elke bestelling van werkzaamheden om de verplichtingen van de leveranciers strikt te omkaderen
  • Oplevering van de werkzaamheden om zeker te zijn dat die overeenstemmen met de vragen van de mede-eigendommen.

Onze verbintenissen:

  • Een gedetailleerde budgetraming bij de oproeping tot de algemene vergadering gevoegd Budget
  • Regelmatige fondsopvragingen op de met u afgesproken data om de kosten van de mede-eigendom te spreiden Fondsopvraging
  • Een strikte opvolging van de achterstallige lasten
  • Korting op stookolie, gas, elektriciteit of op uw verzekeringspolis

Onze brochure downloaden